+


DejavnostDejavnostVadba registriranih igralcev - osnovnošolcev

 

Igralci so razporejeni po starostnih skupinah.

Namen programa je priprava tekmovalcev za tekmovanja višjih nivojev ( Državna prvenstva, Meddržavni turnirji, ... ).